ONZE VISIE

Het centrale uitgangspunt van de initiatiefnemers van dit ambitieuze woningbouwproject is het realiseren van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Deze omgeving is niet alleen bedoeld om de doorstroming op de lokale woningmarkt te bevorderen, maar ook om de sociale cohesie en onderlinge verbinding binnen de gemeenschap te versterken. Het project legt een sterke focus op het creëren van kansen voor starters en het ondersteunen van de zelfredzaamheid van de bewoners.

Om deze doelen te bereiken, werken de deelnemende partijen nauw samen. Zij zetten zich in voor het creëren en onderhouden van diverse gemeenschappelijke voorzieningen. Deze voorzieningen omvatten onder meer uitgebreide speelmogelijkheden voor kinderen, wat bijdraagt aan een kindvriendelijke omgeving. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in het aanleggen en onderhouden van gemeenschappelijk groen, wat niet alleen de leefbaarheid verhoogt, maar ook ontmoeting en recreatie in de buitenlucht stimuleert.

Een ander belangrijk aspect is de realisatie van een gemeenschappelijke ruimte, die toegankelijk is voor alle wijkbewoners. Deze ruimte dient als een sociaal hart waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, activiteiten kunnen organiseren en waar gemeenschapszin verder kan bloeien. Door deze integrale aanpak streeft het project ernaar een dynamische, inclusieve en duurzame gemeenschap te vormen, waarin iedereen zich thuis voelt en waar men samen bouwt aan een betere toekomst.

Ook benieuwd wat CPO Heeze voor jou kan doen?

Klik hieronder op een van de contactmogelijkheden.