Over CPO Heeze

CPO Heeze gaat op basis van een publiek-private samenwerking woningen voor zijn leden realiseren in de wijk de Bulders in Heeze.  Het gaat om starterswoningen, sociale-koopwoningen en vrijesectorwoningen. Het centrale uitgangspunt van de initiatiefnemers van het plan is het creëren van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving die zorgt voor doorstroming op de lokale woningmarkt, de sociale cohesie en onderlinge verbinding verbetert, kansen voor starters vergroot en zelfredzaamheid van bewoners faciliteert. Dit maken de deelnemende partijen waar door gezamenlijk te zorgen voor het creëren en onderhouden van gemeenschappelijke voorzieningen, waaronder speelmogelijkheden voor kinderen, gemeenschappelijk groen en een gemeenschappelijke ruimte voor alle wijkbewoners.

Door de inzet van innovatieve methodieken willen de initiatiefnemers verder zorgen voor minimale energielasten voor alle bewoners en lage infrastructuurkosten voor de gemeente, zowel qua investering als voor de onderhoudskosten op lange termijn.

Ook benieuwd wat CPO Heeze voor jou kan doen?

Klik hieronder op een van de contactmogelijkheden.